به اطلاع میرساند از تاریخ 1 خرداد 1400 تعرفه ثبت دامنه های ir ، .co.ir ، .org.ir ، .net.ir ، .id.ir افزایش خواهد یافت. این تغییر قیمت سراسری بوده و ایرنیک بر روی کلیه نماینده های خود اعمال خواهد نمود.

 

به همین دلیل تا قبل از ۱ خرداد ماه نسبت به تمدید و ثبت دامنه های خود اقدام فرمایید.

 

روابط عمومی ثبت دامنه وب ایدهMonday, May 10, 2021

« برگشت